Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i/lub ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, oraz stała i systematycznie kształcąca się kadra pozwalają zapewnić naszym podopiecznym edukację na najwyższym poziomie.

W ośrodkach w Sierakowicach i Trzebuniu zatrudniamy:
- pedagogów: wczesnoszkolnych, szkolnych, specjalnych, surdo- i tyflopedagogów
- oligofrenopedagogów
- psychologów
- logopedów
- fizjoterapeutów

Każdy z nas uczestniczy w szkoleniach, kursach i warsztatach doskonalących, co pozwala na stosowanie w pracy najbardziej skutecznych metod terapeutycznych.

Naszą domeną jest edukacja i terapia poprzez sztukę. Teatr stał się naszą ulubioną formą ekspresji - cyklicznie przygotowujemy i wystawiamy autorskie przedstawienia. Niebawem otwieramy także studio filmowo-multimedialne!

Nasze dzieci systematycznie uczestniczą także m.in. w:
- HIPOTERAPIIPod okiem specjalistów
- KYNOTERAPIIZajęcia z wykwalifikowanym dogoterapeutą
- WARSZTATACH BĘBNIARSKICHZajęcia prowadzi grupa Sławomira Porębskiego z Gdańska
- ZAJĘCIACH INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
- WYJAZDACH DO MNIEJ I BARDZIEJ ZNANYCH ZAKĄTKÓW POLSKI I NIE TYLKO