Międzynarodowa działalność PSOUU w Sierakowicach we współpracy z władzami samorządowymi

 

Międzynarodowe kontakty naszych ośrodków przynoszą wymierne efekty i korzyści w postaci integracji środowisk osób niepełnosprawnych w Polsce i poza jej granicami. Stanowiąc pole do wymiany myśli, emocji i doświadczeń - zarówno wśród dzieci jak i wśród pracowników i zarządzających placówkami, przyczyniają się nie tylko do poszerzania horyzontów w ramach dydaktyki i terapii, ale przede wszystkim do podniesienia rangi spraw osób niepełnosprawnych. Kiedy owe sprawy pojawiają się najpierw na biurkach, a w konsekwencji w głowach naszych lokalnych władz - wiemy, że to co robimy ma sens, a urealnieniem tych działań jest szczęście i otwarte przed naszymi dziećmi życie.

 

Licząc na kontynuowanie współpracy w kierunku pogłębiania międzynarodowego partnerstwa ośrodków PSOUU, prezentujemy list, którego autorem jest dyrektor Unii Europejskich Federalistów z Łodzi, Pan Paweł Wojciechowski, a adresatami m.in. Andrzej Kowalczys - pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Janina Kwiecień - Starosta Powiatu Kartuskiego, Piotr Lizakowski - Starosta Powiatu Kościerskiego, Tadeusz Kobiela - Wójt Gminy Sierakowice oraz Leszek Pobłocki - Wójt Gminy Dziemiany.

 

 

 

 

W liście czytamy m.in. o planowanych wizytach dzieci z odwiedzonych ośrodków z Maroka i Szwajcarii w naszych ośrodkach, które będą miały miejsce w przyszłym roku szkolnym oraz o planach podjęcia współpracy między regionem Biougra w Maroku i gminą Dziemiany.